Certificering | Buitensportnet

Certificering

 
Het Buitensportnet heeft het certificaat ontvangen van het Keurmerkinstituut en daarbij zijn onderstaande gevaren, normen en voorschriften beoordeeld.

Beoordeelde gevaren
Het toestel is door het Keurmerkinstituut beoordeeld op de volgende gevaren.
- Beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan)
- Afklemming (tussen bewegende delen)
- Vallen (hoge standplaatsen)
- Snijden (scherpe randen) botsen (tegen obstakels)
- Gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit gevaren t.g.v. toegankelijkheid en bereikbaarheid, o.a. bij noodsituaties

Toegepaste normen en voorschriften
De volgende normen en/of voorschriften zijn door het Keurmerkinstituut toegepast:

NEN-EN 16630: 2015 Permanent geïnstalleerde fitnessapparatuur
NEN-EN 1176-1: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 1176-7: 2008 Leidraad voor plaatsing, controle onderhoud en gebruik