Financiering | Buitensportnet

Financiering

Om de aanschaf van een buitensportnet te financieren kun je gebruik maken van een subsidie of stimuleringsprogramma dat landelijk, regionaal of lokaal in te zetten is. Hierbij wordt de aanschaf (deels) vanuit deze subsidie of het stimuleringsprogramma gefinancierd. Hieronder vind je een overzicht van diverse subsidie- en stimuleringsmogelijkheden. Er komen steeds nieuwe mogelijkheden en fondsen bij. Mogelijkheden te over!

Landelijke mogelijkheden

Mogelijkheden per provincie

Overijssel

- Groene schoolpleinen

Subsidie voor een groen schoolplein.
Meer informatie

- Subsidie Bewegen in de openbare ruimte 2.0

Subsidie voor meer sporten en bewegen in de openbare ruimte in Overijssel. Voor activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel. Hierbij kan het gaan om nieuwe georganiseerde activiteiten en om fysieke aanpassingen die een nieuwe activiteit mogelijk maken.
Meer informatie

Gelderland

- Groene schoolpleinen

Werkt u op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om van uw schoolplein een groen schoolplein te maken? Uw school kan hiervoor bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen.

Meer informatie

- Rabofonds Noord-Veluwe

Met het Rabofonds Noord Veluwe willen we een verschil maken in de maatschappij. We steunen projecten die de economische, sociale, culturele en duurzame omgeving in de regio verbeteren.

Meer informatie

- Sponsoring en Coöperatiefonds

Rabobank Vallei en Rijn doneert vanuit het Coöperatiefonds aan projecten van organisaties uit uw buurt. Het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn steunt projecten op sociaal-maatschappelijk, cultureel en innovatief gebied.

Meer informatie

Noord-Holland

- Schipholfonds

Het Schipholfonds stimuleert sportief bewegen in de directe omgeving van Schiphol. Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering. Daarom helpen we verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties hun sportieve initiatieven op amateurniveau te realiseren via algemene en bijzondere donaties. Die worden toegekend door ons onafhankelijke bestuur

Meer informatie

Rabobank sponsoring en donaties

Rabobank Kop van Noord-Holland ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Meer informatie

Friesland

- West-Friesland fonds

Het Westfriesland Fonds verleent financiële steun aan projecten die mensen bij elkaar brengt, hoe klein ook.

Meer informatie

Overijssel

- Rabofonds

Rabobank Centraal Twente heeft een speciaal fonds voor projecten die onze regio versterken: het Rabofonds. Dit fonds richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. Er zijn vier thema’s: educatie, zorg cultuur en sport

Meer informatie

Zuid-Holland

Subsidie voor sport en recreatie

De provincie Zuid-Holland stelt €1,6 miljoen beschikbaar om sportief en recreatief bewegen te stimuleren. Sport en recreatie zijn belangrijke thema’s voor de provincie. De focus op sport en recreatief bewegen dichtbij en het liefst vanaf de voordeur is nu extra belangrijk. Door de coronacrisis is sporten in verenigingsverband minder mogelijk en bewegen veel mensen (te) weinig. Met deze subsidies worden mogelijkheden geschapen voor fysieke maatregelen om de buitenruimte beweegvriendelijker te maken.

Meer informatie

Flevoland

Rabobank sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Flevoland de lokale samenleving. De mogelijkheden zijn: Rabo Verenigingsondersteuning, Rabo ClubSupport en Het Coöperatiefonds.

Meer informatie

Noord-Brabant

Rabobank sponsoring en donaties

Rabobank West-Brabant Noord vindt het belangrijk om een aandeel te leveren in de economie en bij lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Want samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Meer informatie

Groningen

Rabobank sponsoring en donaties

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen we onder andere via de Rabo ClubSupport, het Coöperatiefonds en verenigingsondersteuning binnen Rabo Versterkt.

Meer informatie

Drenthe

Rabobank sponsoring en donaties Assen en Noord-Drenthe

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties steunt de Rabobank de lokale samenleving in Assen en Noord-Drenthe.

Meer informatie

Limburg

Rabobank sponsoring en donaties Limburg

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving. U kunt bij ons terecht voor: Rabobank Clubkas Campagne, het Coöperatiefonds en sponsoring.

Meer informatie

Zeeland