CBS de Ark

Klik hieronder om deze pagina te delen:

Waarom moeten wij winnen?

We zijn druk bezig met het opknappen van ons schoolplein. De meeste toestellen zijn inmiddels afgekeurd. Via de subsidieregeling voor groene schoolpleinen hebben we een eerste stap gezet. Nu willen we graag naar de volgende fase. We zijn maar een kleine dorpsschool en hebben niet genoeg financiële middelen om aan de volgende fase te beginnen. Er staan al een aantal activiteiten gepland om middelen te generen, maar die zijn niet toereikend om mee aan de slag te gaan. Als wij de winnaar worden van deze prijsvraag zullen we enorm geholpen zijn. Niet alleen de kinderen van onze school, maar ook de andere kinderen uit het dorp kunnen dan volop genieten van het schoolplein. Ik heb nog niemand over deze aanvraag verteld. Het zou een geweldige verrassing zijn! Bewegen is belangrijk voor de jeugd en dit geweldige net zou een absolute motivator zijn om in beweging te komen. Alle spelcomputers in ons mooie dorp Meeuwen kunnen op Marktplaats gezet worden!
Op de onderstaande foto kunt u zien dat het net geplaatst gaat worden op een plek waar nu nog een oud en afgekeurd duikelrek staat. Ook de rubberen tegels daaronder zijn aan vervanging toe.
Maak ons blij!

Moet deze school winnen? Klik dan hier om deze pagina te delen: