CBS Het Mozaïek

Klik hieronder om deze pagina te delen:

Waarom moeten wij winnen?

We willen het buitensportnet heel erg graag winnen voor ons schoolplein.
– ons schoolplein heeft weinig toestellen/ bouwwerken om te spelen
– er is ruimte voor het net
– er zijn veel kinderen op school die op volleybal zitten
– andere kinderen willen het graag leren
– door een net krijgen we nieuwe spelideeën
– de leerlingenraad is heel enthousiast!

Moet deze school winnen? Klik dan hier om deze pagina te delen: