Effent

Klik hieronder om deze pagina te delen:

Waarom moeten wij winnen?

We hebben een school van 800 leerlingen, in de aula is er plek voor ongeveer 300 leerlingen. Als het mooi weer is, zou je verwachten dat de leerlingen lekker naar buiten gaan. Dit is jammer genoeg niet zo. Het schoolplein nodigt ook absoluut niet uit om lekker naar buiten te gaan. Het is dus mega druk in de aula en super rustig op het plein. Ook zitten de leerlingen het merendeel van de dag, terwijl bewegen zo belangrijk is. Dat geven leerlingen zelf ook aan, ze missen het bewegen, dat wat ze gewend waren op de basisschool.

Op dit moment is er geen budget voor het verbouwen of veranderen van het schoolplein. Het is nu ook nog niet normaal om te bewegen op het schoolplein. Ik hoop dat wanneer we een mooie start kunnen maken met het buitensportnet, iedereen vanzelf in gaat zien hoe belangrijk bewegen is, zeker ook in de pauze. Ik hoop dus op een sneeuwbaleffect, eerst het net, wellicht wat kleine aanpassingen en vervolgens een schoolplein waarop bewegen heel normaal is.

De plaats waar het net zou kunnen komen is een symbolische. Tot vorig jaar stond daar namelijk het rookhok, dat is inmiddels weggehaald aangezien we sinds dit jaar een rookvrije school zijn. Hoe mooi zou het zijn wanneer dit net 'uit de as herrijst' van dat rookhok. Dat we als school laten zien dat roken slecht is en bewegen super goed!
Het net kan hier komen:
Waarom moeten wij winnen

Moet deze school winnen? Klik dan hier om deze pagina te delen: